தண்ணீர்…. தண்ணீர்… Artical from pasumai vikatan on 11th Feb 2015

தமிழகம் முழுக்க போதுமான மழை அனைத்துப் பகுதிகளிலும் கிடைத்துள்ளது. ஆனால், 'அந்தத் தண்ணீரை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ள வழிகள் இருக்கிறதா?’ என்றால், 'இல்லை’ என்ற பதில்தான் வரும். நீர்ச்சேமிப்புக்கு பலரும் பல யோசனைகளை முன்வைத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். ஆனால், 'அரசின் கவனத்துக்குச் செல்கிறதா?’ என்பது தெரியவில்லை. விவசாயிக்குத்தான் தெரியும்... தண்ணீரின் தேவையும், அவசியமும். இங்கு, விவசாயிகளுக்கும் அரசுக்கும் சில யோசனைகளை முன்வைக்கிறார், தமிழ்நாடு பாரதீய ஜனதாதள நீர்வளக் கழகத்தின் தலைவர் மாணிக்கம். Read Full Article > Pasumai Vikatan

Achievements

 • 1970-Designed a new model telephone instrument.
 • 1973- Registered MAK controls.
 • First project-Designing of ring frame machine.
 • 1976-Presented the Design of ASU.
 • 1992-Brought GPU into national focus.
 • Kerala government contacted to make indigenous aerobridges.
 • American aviation consultants tied up to induct MAK technologies to US

Highlights

 • 1990 - Rotary Club of Coimbatore (Metropolis) - Vocational Excellence Award.
 • 1995 - SIATI-Award for Excellence in Aerospace.
 • 2003 - Ernst & Young - Entrepreneur of the Year Nominee.
 • 2013-CMA-Mahendra - Best SME Entrepreneur Award.